دوشنبه 29 دی 1399 | Monday 18 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-معرفی سیستم دبیرستان

در سیستم دبیرستان در هر سال تحصیلی مدیر تعداد کلاس های موجود در هر رشته مقطع راتعیین می کند به عنوان مثال در مقطع دوم ریاضی دو کلاس وجود دارد.

برنامه ریز که وظیفه تنظیم برنامه هفتگی کلاس ها را بر عهده دارد لیست ساعات کاری دبیران و همچنین دروس انتخابی دبیران برای تدریس را از انها گرفته وکاربرنامه ریزی را شروع می کند.

برای تنظیم برنامه هفتگی باید موارد زیادی در نظر گرفته شود.

از جمله تعداد ساعاتی که هر درس در طول هفته بایدتدریس شودو ساعات حضور دبیران و دروس انتخابی انهانیز مد نظر قرار بگیرد.

 و باید در نظر داشته باشیم که در هر روز به تعداد کلاسها دبیر نیز حضور داشته باشدو بعضی از دروسی که تعداد ساعات تدریس انها در هفته فرد میباشدیک تک زنگ برای انها در نظر گرفته شود که تک زنگ بعدی نیز باید با درسی تنظیم شود که تعداد ساعات ان نیز فرد باشد.

این برنامه برای هر کلاس منحصر به فرد می باشد و کل ساعاتی که برای هر کلاس تنظیم می شود 36 ساعت است. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26