یکشنبه 18 خرداد 1399 | Sunday 7 th of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
-3-2-1نرم افزار هوشمند زمانبندی برنامه هفتگی دانشگاه ها

نرم افزار هوشمند زمانبندی برنامه هفتگی ویژه مدیر گروهها و کارشناسان گروههای اموزشی دانشگاه ها و موسسات اموزشی یکی مسائل مهم زمانبندی ، زمانبندی برنامه هفتگی کلاسها و دروس در محیط های دانشگاهی و موسسات اموزشی می باشد.

از مسائل مهم اموزشی در دانشگاهها ، معضل تنظیم برنامه هفتگی است.

لذا در این نرم افزار سعی بر ان شده تا باتکیه بر الگوریتم های هوشمند راهی برای پیدا کردن این مشکل فراهم اید .


در این نرم افزار زمانبندی را می توان به دو صورت اتوماتیک و دستی و یا ادغامی از هر دو انجام داد .
که اتوماتیک شرکت داده نمی شوند.

در طول زمانبندی کلیه تداخل ها از جمله تداخل ساعات کلاسها ، تداخل درسها برای یک ورودی خاص و تداخل وقت اساتید نیز کنترل می شود. به یک درس با چک کردن وقت استاد ،وقت کلاس زمان اختصاص داده می شود 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26