دوشنبه 29 دی 1399 | Monday 18 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3-نرمال سازی پایگاه داده

 

یکی از اهداف نرمال سازی کاهش افزونگی اطلاعات است. به این معنی که اطلاعات در سراسر سیستم در دسترس باشد، در حالی که تنها یک بار این اطلاعات در پایگاه داده ذخیره شده باشند. همچنین کاهش حجم پایگاه داده با توجه به اهمیت سرعت ان مورد توجه است. 

در سیستم دبیرستان، یکی از اطلاعاتی که برای ثبت برنامه هفتگی نیاز است، کد درس و کد پرسنلی دبیر است که برای ان یک فیلد به نام codeدر نظر گرفته شده است و با کمک فیلدidمشخص می شود که فیلد codeشامل کد درس است یا کد پرسنلی.همچنین برای نام درس و نام دبیر از یک فیلد dcnameاستفاده شده است که فیلد idمشخص کننده ان است.

Code_kکه حاوی کد کلاس است از سه قسمت(به ترتیب از چپ)کد رشته و مقطع و شماره کلاس است.

موارد این چنینی که در پایگاه داده از ان استفاده شده است، منجر به کاهش حجم پایگاه داده در ذخیره سازی اطلاعات گردیده است.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26