دوشنبه 29 دی 1399 | Monday 18 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل چهارم : امکانات نرم افزار

در این نرم افزار دو سطح دسترسی وجود دارد سطح دسترسی 3 که مربوط به مدیر است و سطح دسترسی 2 که مربوط به دبیر است.

در ابتدا کاربر جدید اطلاعات شخصی مربوط به خود را وارد می کند و به صورت خود کار سطح دسترسی صفر برای کاربر در نظر گرفته می شود .بعد توسط مدیر در قسمت به روز رسانی اطلاعات دبیر سطح دسترسی 2 را برای دبیر در نظر می گیرد.

اولین صفحه ای که به کاربر نشان داده میشود

شکل 4-1- نمای صفحه ورود به نرم افزار

شکل 4-1- نمای صفحه ورود به نرم افزار 

در این صفحه برای ورود به سیستم دو شیوه در نظر گرفته شده است.

قسمت اول : ورود به سیستم مدیران است که مخصوص مدیر دبیرستان است. بعد از کلیک این قسمت صفحه زیر باز می شود. 

شکل 4-2- ورود به فرم مدیر

شکل 4-2- ورود به فرم مدیر 

در این صفحه مدیر کدپرسنلی و username  و passwordخود را وارد می کند.پس از تایید وارد صفحه مدیر می شود.

اگر مدیر بدون وارد کردن اطلاعات کلید تایید را انتخاب کند خطای زیر را مشاهده می کند. 

شکل 4-3- ورود به فرم مدیر

شکل 4-3- ورود به فرم مدیر 

همچنین اگر نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد نکند کلید تایید را انتخاب کند خطاهای زیر نمایش داده می شود. 

شکل 4-4- ورود به فرم مدیر

شکل 4-4- ورود به فرم مدیر

شکل 4-5- ورود به فرم مدیر

شکل 4-5- ورود به فرم مدیر 

اگر اطلاعات اشتباه وارد شود به مدیر اجازه ورود داده نمی شود و پیغام زیر نمایش داده می شود. 

شکل 4-6- نمای صفحه خطا

شکل 4-6- نمای صفحه خطا

اگر مدیر password  خود را فراموش کند با کلیک بر روی ایا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

وارد صفحه زیر می شود و میتواند در این صفحه با وارد کردن کدپرسنلی و usernameخود برای خود passwordجدیدی ثبت نماید. 

شکل 4-7- صفحه تغییر دادن رمز عبور

شکل 4-7- صفحه تغییر دادن رمز عبور 

قسمت دوم:ورود به سیستم دبیران است که مخصوص دبیر دبیرستان است.دبیر کدپرسنلی و username  و passwordخود را وارد می کند.پس از تایید وارد صفحه دبیر می شود. 

شکل 4-8- ورود به فرم دبیر

شکل 4-8- ورود به فرم دبیر 

صفحه ورود به سیستم دبیران نیز همانند صفحه ورود به سیستم مدیران عمل می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26