یکشنبه 18 خرداد 1399 | Sunday 7 th of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
ایجاد کاربر جدید

ایجاد کاربر جدید: اگر کاربری بخواهد در سیستم عضو شود این لینک را انتخاب می کند و صفحه زیر باز می شود.

شکل 4-9- ثبت نام در سایت

شکل 4-9- ثبت نام در سایت

کاربر اطلاعات شخصی خود را وارد می کند و برای خود یک usernameو passwordدر نظر می گیرد.

شکل 4-10- ثبت نام در سایت

 

شکل 4-10- ثبت نام در سایت

 با انتخاب دکمه ارسال اطلاعات در پایگاه داده جدول teachersثبت می شود

 شکل 4-11- ثبت نام در سایت

شکل 4-11- ثبت نام در سایت

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26