یکشنبه 18 خرداد 1399 | Sunday 7 th of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
ورود به سیستم مدیران

ورود به سیستم مدیران: پس از این که مدیر کدپرسنلی و usernameو passwordخود را وارد کرد

شکل 4-12- ورود به فرم مدیر

شکل 4-12- ورود به فرم مدیر

و مورد تایید قرار گرفت وارد صفحه مدیر می شود.

 شکل 4-13- نمای فرم مدیر

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26