شنبه 17 خرداد 1399 | Saturday 6 th of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
اطلاعات دبیران

 

اطلاعات دبیران

 

دارای دو قسمت جستجو و بروزرسانی اطلاعات دبیران است.

با کلیک بر روی جستجو فرم زیر باز می شود.

شکل 4-14- صفحه جستجو

 

شکل 4-14- صفحه جستجو

 

در این فرم با انتخاب دبیر مورد نظر دروسی را که وی برای تدریس انتخاب کرده در جدول نمایش داده می شود.مانند

شکل 4-15- صفحه جستجو

 

شکل 4-15- صفحه جستجو

 

با کلیک بر روی بروزرسانی اطلاعات دبیران فرم زیر باز می شود.

شکل 4-16- صفحه بروز رسانی اطلاعات دبیران

شکل 4-16- صفحه بروز رسانی اطلاعات دبیران

 

با انتخاب نام دبیر مورد نظر می توان در فرم زیر اطلاعات وی را ویرایش کرد.همچنین می توان برای دبیر سطح دسترسی به نرم افزار را تعیین کرد.

 

شکل 4-17- صفحه بروز رسانی اطلاعات دبیران

شکل 4-17- صفحه بروز رسانی اطلاعات دبیران

شکل 4-18- صفحه بروز رسانی اطلاعات دبیران

شکل 4-18- صفحه بروز رسانی اطلاعات دبیران

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26