دوشنبه 29 دی 1399 | Monday 18 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
اطلاعات رشته

دارای دو قسمت ورود اطلاعات رشته و نمایش اطلاعات است.

با کلیک بر روی ورود اطلاعات رشته فرم زیر باز می شود.

 

شکل 4-19- صفحه اطلاعات  رشته

در این فرم در قسمت تعداد،تعداد کلاسها در مقطع و رشته مورد نظر مشخص می شود.

شکل 4-20- صفحه اطلاعات  رشته

با کلیک بر روی نمایش اطلاعات  فرم زیر باز می شود.

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26