دوشنبه 29 دی 1399 | Monday 18 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
اطلاعات ساعات کاری

شامل سه قسمت تعیین ساعات کاری ، نمایش اطلاعات و بروز رسانی ساعات کاری است.

با انتخاب لینک تعیین ساعات کاری فرم زیر نمایش داده می شود 

54

دبیر در این فرم سال تحصیلی و ساعات کاری خود را انتخاب می کند.و در پایگاه داده ثبت می کند 

56

دبیر سال تحصیلی را انتخاب کرده و پس از ارسال فرم زیر باز می شود 

57

شکل 4-57-صفحه نمایش اطلاعات

دبیر در این فرم می تواند ساعات کاری خود را مشاهده نماید.

با انتخاب لینک بروز رسانی ساعات کاری فرم زیر نمایش داده می شود. 

 

57

دبیر سال تحصیلی را انتخاب کرده و پس از ارسال فرم زیر باز می شود. 

59

 

 

 

60

پس از ثبت ساعات کاری می تواند جدول ان را در صفحه نمایش اطلاعات مشاهده نماید. 

دبیر می تواند ساعات کاری خود را تغییر دهد و در پایگاه داده ثبت کند 

61

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26