سه شنبه 30 دی 1399 | Tuesday 19 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
پیوست یک: راهنمای استفاده از نرم افزار

صفحه اصلی

در این صفحه برای ورود به سیستم دو شیوه در نظر گرفته شده است ورود به سیستم مدیران و ورود به سیستم دبیران.

فرم مدیر

مدیر با وارد کردن  کدپرسنلی و username  و passwordخود  و پس از تایید وارد صفحه مدیر می شود.اگر مدیر بدون وارد کردن اطلاعات کلید تایید را انتخاب کند خطایی را مشاهده می کند.

فرم مدیر شامل سه قسمت اطلاعات دبیران،اطلاعات رشته و اطلاعات دروس است.

  • اطلاعات دبیران

دارای دو قسمت جستجو و بروزرسانی اطلاعات دبیران است.

در صفحه جستجو با انتخاب نام دبیر مورد نظر دروسی را که وی برای تدریس انتخاب کرده در جدول نمایش داده می شود.

در صفحه بروز رسانی اطلاعات دبیران با انتخاب نام دبیر مورد نظر می توان اطلاعات وی را ویرایش کرد.همچنین می توان برای دبیر سطح دسترسی به نرم افزار را تعیین کرد.

  • اطلاعات رشته

دارای دو قسمت ورود اطلاعات رشته و نمایش اطلاعات است.

         در صفحه ورود اطلاعات رشته در قسمت تعداد،تعداد کلاسها در مقطع و رشته مورد نظر مشخص می شود.

صفحه نمایش اطلاعات دارای دو تب زیر است نمایش اطلاعات رشته و نمایش اطلاعات دروس.

  • اطلاعات دروس

دارای دو قسمت فرم دروس وتنظیم برنامه هفتگی است.

در صفحه فرم درس با انتخاب مقطع و رشته و درس ،جدولی نشان داده می شود که دارای کد رشته و نام رشته و مقطع و کد درس است و مشخص می کند که درس در پایگاه داده قبلا ثبت شده است یا نه.

در صفحه تنظیم برنامه هفتگی با انتخاب کلاس مورد نظر می توان برای ان با استفاده از جدول دروس و دبیران برنامه هفتگی تنظیم کرد.

جدول دروس شامل دروس ان مقطع و رشته انتخاب شده است.

جدول دبیران شامل دبیرانی می شود که دروس این مقطع و رشته را انتخاب کرده اند به همراه نام دبیر کد پرسنلی وی نیز نمایش داده میشود.

اگر از قبل اطلاعاتی در جدول پایگاه داده ذخیره شده باشد با باز شده این صفحه نمایش داده می شود.

برای تنظیم برنامه مدیر درس و دبیر ان را انتخاب کرده و از روش drag&dropدر جدول برنامه قرار می دهد.

به این ترتیب که در هر سلول تک زنگ درس ونام دبیری که میخواهد ان را تدریس کند قرار میگیرد و به طور انلاین در پایگاه داده ذخیره میشود.

همچنین امکان خالی کردن جدول وتغییر ساعات کاری دبیران نیز وجود دارد.

فرم دبیر

دبیر کدپرسنلی و usernameو passwordخود را وارد کرده و وارد صفحه دبیر می شود.

این صفحه شامل سه قسمت اطلاعات دبیران،اطلاعات ساعات کاری و اطلاعات دروس است

  • اطلاعات دبیران

دارای قسمت بروزرسانی اطلاعات مدرسین است.

در صفحه بروزرسانی اطلاعات مدرسین، دبیر اطلاعات خود را می تواند تغییر دهد و در پایگاه داده ثبت کند.

  • اطلاعات ساعات کاری

شامل سه قسمت تعیین ساعات کاری ، نمایش اطلاعات و بروز رسانی ساعات کاری است.

با انتخاب لینک تعیین ساعات کاری دبیر می تواند سال تحصیلی و ساعات کاری خود را انتخاب می کند.و در پایگاه داده ثبت می کند.

با انتخاب لینک نمایش اطلاعات دبیر می تواند ساعات کاری خود را مشاهده کند.

ودر قسمت بروز رسانی ساعات کاری دبیر می تواند ساعات کاری خود را تغییر دهد و در پایگاه داده ثبت کند.

  • اطلاعات دروس

شامل سه قسمت انتخاب درس و بروز رسانی دروس انتخابی و نمایش برنامه هفتگی  است.

با انتخاب لینک انتخاب درس دبیر می تواند مقطع و رشته ودرس مورد نظر خود را که می خواهد تدریس کند در این فرم انتخاب نماید

با انتخاب لینک بروز رسانی دروس انتخابی دبیر علاوه بر مشاهده دروس انتخابی خود میتواند در صورت تمایل دروسی را که نمی خواهد حذف کند.با حذف درس به طور همزمان از پایگاه داده نیز حذف می شود.

و با انتخاب لینک نمایش برنامه هفتگی دبیر می تواند برنامه هر کلاس را مشاهده کند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26