یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1- نمودار Use Case

اولین نموداری که در بخش تحلیل ، پیاده سازی می گردد  نمودار use case یا همان مورد کاربر می باشد که شامل 2جز اصلیexpertوuserمیباشد.

در نمودارuse case زیر عامل هایی که از خارج ، با سیستم در ارتباط می باشند ، کاربرو کارشناس می باشند که در  خارج از مستطیلی که نشانگر مرز سیستم است قرار گرفته اند.

user یا کاربر مربوط به افرادی است که از امکانات سیستم مانند ارشیو خبر،دانلود متن و فایل های سخنرانی ،چینش فیش سخنرانی و پرینت ان استفاده می کنند .

  expertیا کارشناس به کسی اطلاق می شود که مدیریت  بخش های مختلف سیستم را عهده داراست.


شکل 2-1نمودار مورد کاربر

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26