سه شنبه 12 اسفند 1399 | Tuesday 2 nd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-2 - نمودارهای توالی بخش مدیریت محتوا

این  بخش شامل نمودارهای زیر می باشد که تمام این اعمال کارشناس سیستم صورت می‌گیرد.

-نمودار مدیریت محتوای سخنرانی و کلاسداری : این نمودار نشان دهنده چگونگی اضافه کردن ، حذف کردن و ویرایش محتوای بخش های محتوای کلاسداری و محتوای سخنرانی می‌باشد.

-نمودار مدیریت معرفی کتاب : این نمودار نشان دهنده چگونگی اضافه کردن ، حذف کردن و ویرایش معرفی کتاب در  بخش های روش کلاسداری ،روش سخنرانی ،روانشناسی تبلیغ و جامعه‌شناسی تبلیغ می باشد.

-نمودار مدیریت فایل متنی : این نمودار نشان دهنده چگونگی اضافه کردن ، حذف کردن و ویرایش فایل متنی در  بخش های روش کلاسداری ،روش سخنرانی ،روانشناسی تبلیغ و جامعه‌شناسی تبلیغ می باشد.

-نمودار مدیریت فیلم : این نمودار نشان دهنده چگونگی اضافه کردن ، حذف کردن و ویرایش فیلم در  بخش های روش کلاسداری ،روش سخنرانی ،روانشناسی تبلیغ و جامعه شناسی تبلیغ می باشد.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26