یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-3 - نمودارهای توالی بخش مدیریت صفحه اصلی

این  بخش شامل نمودارهای زیر می باشد که تمام این اعمال کارشناس سیستم صورت می‌گیرد.

-نمودار مدیریت اخبار : این نمودار نشان دهنده چگونگی اضافه کردن ، حذف کردن و ویرایش محتوای اخبار می باشد.

نمودار مدیریت گزیده سخنرانی : این نمودار نشان دهنده چگونگی اضافه کردن ، حذف‌کردن و ویرایش فایل متنی می باشد

شکل 2-8-نمودار توالی مدیریت اخبار

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26