سه شنبه 12 اسفند 1399 | Tuesday 2 nd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-4- نمودارهای توالی بخش مدیریت پیام

این  بخش شامل نمودارهای زیر می باشد که تمام این اعمال کارشناس سیستم صورت می‌گیرد.

-نمودار پاسخ به پیام : این نمودار نشان دهنده چگونگی مشاهده متن پیام و پاسخ دهی به ان  می‌باشد.

-نمودار حذف پاسخ : این نمودار نشان دهنده چگونگی حذف کردن پاسخ پیام می باشد.

نمودار مدیریت پیام :  این نمودار نشان دهنده چگونگی حذف کردن و مشاهده متن پیام می‌باشد

شکل 2-12-نمودار توالی مدیریت پیام

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26