یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-5 - نمودارهای توالی بخش مدیریت فیش تبلیغ

این  بخش شامل نمودارهای زیر می‌باشد که تمام این اعمال کارشناس سیستم صورت می‌گیرد.

-نمودار مدیریت ایه : این نمودار نشان دهنده چگونگی اضافه کردن ، حذف کردن ، ویرایش‌کردن و مشاهده ایه می باشد.

-نمودار مدیریت داستان : این نمودار نشان دهنده چگونگی اضافه کردن ، حذف کردن، ویرایش کردن و مشاهده داستان می باشد.

-نمودار مدیریت حدیث : این نمودار نشان دهنده چگونگی اضافه کردن، حذف کردن، ویرایش کردن و مشاهده حدیث می باشد.

-نمودار مدیریت شعر : این نمودار نشان دهنده چگونگی اضافه کردن ، حذف کردن ، ویرایش‌کردن و مشاهده شعر می باشد.

نمودار مدیریت ضرب المثل : این نمودار نشان دهنده چگونگی اضافه کردن ، حذف کردن، ویرایش کردن و مشاهده ضرب المثل می باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26