یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-6 - نمودار توالی ویرایش اطلاعات کارشناس

این  بخش شامل نمودار زیر می باشد که تمام این اعمال کارشناس سیستم صورت می گیرد.

-نمودار ویرایش اطلاعات شخصی : این نمودار نشان دهنده چگونگی ویرایش کردن و مشاهده اطلاعات شخصی کارشناس می باشد.


شکل 2-18- نمودار توالی ویرایش اطلاعات کارشناس

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26