یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-7 - نمودارهای توالی بخش کاربر

این  بخش شامل نمودار زیر می باشد که تمام این اعمال کاربر سیستم صورت می گیرد.

-نمودار مشاهده بخش مهارت تبلیغ : این نمودار نشان دهنده چگونگی مشاهده فایل متنی ، فیلم و معرفی کتاب در بخش مهارت تبلیغ می باشد.

-نمودار مشاهده بخش توشه تبلیغ : این نمودار نشان دهنده چگونگی مشاهده فایل متنی در بخش توشه تبلیغ می باشد.

-نمودار چینش فیش : این نمودار نشان دهنده چگونگی جستجو و چینش فیش در بخش فیش تبلیغ می باشد.

-نمودار پرینت فیش : این نمودار نشان دهنده چگونگی پرینت در بخش فیش تبلیغ می باشد.

نمودار ارسال پیام : این نمودار نشان دهنده چگونگی ارسال پیام در بخش ارتباط با ما می‌باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26