سه شنبه 12 اسفند 1399 | Tuesday 2 nd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-1- جدول modir

این جدول شامل اسامی کارشناس ها به همراه نام کاربری وکلمه عبورشان می باشد.فیلدidبه عنوان کلیداصلی جدول درنظر گرفته شده است.

                                                                               

Column Name

Data Type

Allow Null

id

int

Unchecked

name

nvarchar(50)

Checked

family

nvarchar(50)

Checked

User name

nvarchar(50)

Checked

Pass word

nvarchar(50)

Checke

                         

جدول3-1-  نمایش فیلدهای جدول modir

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26