یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-8- جدول mail

کاربران سایت می توانندازطریق بخش ارتباط باما به کارشناسان سایت پیام بفرستند،به همین دلیل جدولی به نام mailبرای ذخیره نام ،متن پیام،فایل های ارسالی و... کاربران تعبیه شده است.کلید اصلی این جدول فیلد id می باشد.

Column Name

Data Type

Allow Null

id

int

Unchecked

sender

nvarchar(50)

Checked

text

ntext

Checked

filenamesave

nvarchar(50)

Checked

code

int

Checked

subject

nvarchar(50)

Checked

attach

nvarchar(50)

Checked

email

nvarchar(50)

Checked

جدول 3-8- نمایش فیلدهای جدول  mail

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26