یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-9- جدول Answer

پاسخ پیام های ارسالی دراین جدول ذخیره می شود. کلید اصلی این جدول فیلد idمی باشد.

Column Name

Data Type

Allow Null

id

int

Unchecked

sender

nvarchar(50)

Checked

answer

ntext

Checked

جدول 3-9-  نمایش فیلدهای جدول  Answer

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26