یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-6-3-1- گزیده سخنرانی

با انتخاب این عنوان از درخت تمامی محتوای جدول گزیده سخنرانی در یک جدول نمایش داده می شود .

اگر گزینه" اضافه کردن" انتخاب شده باشد کارشناس می تواند مقاله جدیدی را با موضوع به جدول اضافه نماید.

شکل 4-17-اضافه کردن گزیده سخنرانی

اگر فرمت فایل درست نباشد پیغام زیرنمایش داده می شود

اگر گزینه" ویرایش کردن" انتخاب شده باشد کارشناس می تواند مقاله های مورد نظر خود  را انتخاب و ویرایش نماید.درصورتی که اندازه فایل یافرمت فایل صحیح نباشد پیغام های مربوطه نمایش داده می شود.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26