یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-6-3-2- مدیریت پاسخ ها


کارشناس با انتخاب زیر شاخه مدیریت پاسخ از درخت وارد این قسمت شده و می تواند موارد انتخابی خود را حذف نماید.

شکل4-23-حذف پاسخ ها

همچنین با زدن دکمه ویرایش ، پاسخ سوالات نمایش داده شده و امکان ویرایش ان وجود دارد.

شکل 4-24-ویرایش پاسخ ها

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26