یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-6-4 - مهارت تبلیغ

این بخش شامل چهار زیر مجموعه روش سخنرانی ،روش کلاسداری ،روانشناسی تبلیغ و جامعه شناسی تبلیغ که هر یک دارای سه نوع محتوای فیلم ،مقاله و معرفی کتاب است .با انتخاب نوع محتوای یکی از زیر مجموعه ها تمامی محتوای مربوط به ان زیر مجموعه در یک جدول نمایش داده می شود.حال کارشناس با انتخاب عمل مورد نظر خود قادر به تغییر در جدول می باشد.

به عنوان مثال برای اضافه کردن فیلم به بخش روانشناسی تبلیغ کافی است پس از انتخاب گزینه" اضافه کردن "،زیر شاخه فیلم در روانشناسی تبلیغ زده شود در این صورت می توان جدول مربوط به ان را مشاهده عمل اضافه کردن را انجام داد.


شکل 4-26-اضافه کردن فیلم در روانشناسی تبلیغ

اگر فرمت فایل درست نباشد پیغام زیرنمایش داده می شود:

شکل4-29-پیغام تاییداضافه کردن فیلم در درروانشناسی تبلیغ
با انتخاب گزینه حذف کردن امکان حذف فیلمدر روانشناسی تبلیغفراهم می شودبا انتخاب گزینه "ویرایش کردن" امکان ویرایش مقالات برای کارشناس فراهم می شود.در صورتی که فرمت یا اندازه فایل صحیح نباشد پیغام های مربوطه نمایش داده می‌شود.

    برای اضافه کردن کتاب به  این بخش پس از انتخاب گزینه" اضافه کردن" ،زیر شاخه معرفی کتاب را در روانشناسی تبلیغ انتخاب کرده در این صورت جدول مربوط به ان را نمایش داده می شود ومی توان عمل اضافه کردن را انجام داد

باانتخاب گزینه "حذف کردن " امکان حذف موارد انتخابی وجود دارد

با انتخاب گزینه "ویرایش کردن" امکان ویرایش جدول فراهم می شود

 


 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26