یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-6-5 - توشه تبلیغ

این بخش شامل دو زیر مجموعه محتوای کلاسداری و محتوای سخنرانی می باشد که می توان مقاله های هر بخش را مشاهده ،اضافه ،حذف و یا ویرایش کرد.


برای مثال با انتخاب عمل اضافه کرد و زیر مجموعه محتوای سخنرانی می توان مقاله جدیدی را به جدول اضافه کرد.

شکل 4-38- اضافه کردن مقاله در محتوای سخنرانی

برای حذف مقاله ها کافی است بعد از انتخاب عمل دکمه حذف زده شود.


شکل 4-39-حذف کردن مقاله در محتوای سخنرانی

ویرایش نیز به طور مشابه انجام می شود.


شکل 4-40-ویرایش کردن مقاله در محتوای سخنرانی

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26