یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-6-6 - فیش تبلیغ

    این بخش شامل پنج زیر مجموعه ایه ،حدیث ،شعر ،داستان و ضرب المثل است .با انتخاب هر یک از این زیر مجموعه ها امکان اضافه کردن ،حذف کردن و ویرایش کردن اطلاعات ان وجود دارد.

    برای مثال با انتخاب زیر مجموعه ایه و عمل اضافه کردن می توان ایه های جدیدی به جدول مربوط ان اضافه کرد.


شکل4-41- اضافه کردن در فیش

با انتخاب گزینه حذف کردن در جدول ایه می توان موارد مورد نظر را حذف کرد.


شکل 4-42-حذف کردن از فیش

برای ویرایش ایه های جدول نیز کافی است گزینه ویرایش انتخاب شود.


شکل 4-43- ویرایش کردن در فیش

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26