پنج شنبه 23 مرداد 1399 | Thursday 13 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-1 مفهوم یادگیری ماشین

      یادگیری ماشین[1](ML)، مطالعه چگونگی شبیه سازی یا تحقق بخشیدن رفتار انسان توسط کامپیوتر است . هدف به دست اوردن دانش یا مهارت جدید ، سازماندهی ساختار دانش است که می تواند باعث بهبود تدریجی عملکردش شود . این هسته هوش مصنوعی است . این یک راه بنیادی است که کامپیوتر را قادر می سازد که هوشمندی داشته باشد . کاربرد ان دستیابی به بسیاری از حوزه های هوش مصنوعی است و عمدتا از روش رسیدن از جزء به کل وترکیب استفاده می کند نه رسیدن از کل به جزء .

 تحقیقات یادگیری  ماشین مدل محاسباتی یا مدل ادراکی را ایجاد می کند . بنابرمکانیسم مطالعه بشریت از طریق فیزیولوژی، علم شناختی ، هرگونه تئوری بررسی و مطالعه را گسترش می دهد و روش مطالعه ، الگوریتم عمومی را بررسی می کند و به تحلیل نظری (تئوری) ادامه می دهد و یک سیستم بررسی و یادگیری ایجاد می کند که استفاده خاصی در مواجهه با وظایف دارد1 machine learning

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26