پنج شنبه 3 تیر 1400 | Thursday 24 th of June 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-4 دسته بندی روش های یادگیری

یادگیری با ناظر[1] :

      یک مجموعه از مثالهای یادگیری وجود دارد بازای هر ورودی، مقدار خروجی و یا تابع مربوطه نیز مشخص است. هدف سیستم یادگیر بدست اوردن فرضیه ای است که تابع و یا رابطه بین ورودی و یا خروجی را حدس بزند

یادگیری بدون ناظر[2] :

 یک مجموعه از مثالهای یادگیری وجود دارد که در ان فقط مقدار ورودی ها مشخص است و اطلاعاتی در مورد خروجی صحیح در دست نیست. یادگیری بدون ناظر برای دسته بندی ورودیها و یا پیش بینی مقدار بعدی بر اساس موقعیت فعلی بکار میرود.

یادگیری تقویتی[3] :

مثالها بصورت ورودی/خروجی نیستند بلکه بصورت وضعیت/پاداش هستند که یادگیر در
 وضعیت های مختلف عملیات مختلفی را انجام داده و پاداشهای متفاوتی دریافت و بر اساس مجموع پاداش های دریافتی عمل متناسب با هر وضعیت را یاد می گیرد.

یادگیری نیمه نظارتی[4] :

مثالها طوری هستند که برای تعداد کمی از انها مقدار خروجی موجود است اما برای مثالهای زیادی مقدار خروجی مشخص نیست 1 Supervised learning

 2 Unsupervised learning

 3 Rein forcement

 4 Semi supervised

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26