سه شنبه 21 مرداد 1399 | Tuesday 11 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2 بیوانفورماتیک

      بیوانفورماتیک حوزه نوینی از دانش است که با به کارگیری علوم رایانه ، هوش مصنوعی ، شیمی ، بیوشیمی و زیست شناسی تلاش می کند به مسائل زیستی در زمینه های سلولی و مولکولی پاسخ دهد . با گسترش داده های بیولوژیکی مولکولی و با توجه به حجم انبوه تولید داده های علوم زیستی نیاز شدید به فراگیری نحوه استفاده از اطلاعات و داده های مذکور در رشته های علوم زیستی وجود دارد . برای مثال بیان هزاران ژن را می توان فقط با کمک یک میکروارایه  بدست اورد . هر ساله صدها بانک اطلاعاتی مرتبط با بیوتکنولوژی بوجود می اید که به طور نمائی تعداد انهاافزایش
 می یابد . برای تفسیر داده های مذکور و استفاده اطلاعات از انها نیاز به بکارگیری مفاهیمی از علوم ریاضی و امار و همچنین مهارتهای کامپیوتری میباشد . بیوانفورماتیک شامل شاخه هایی همچون طراحی پایگاه داه ها ، تحلیل داده ها ، طراحی نرم افزار و پیاده سازی الگوریتم جهت حل مسائل بیولوژی می باشد .یکی از مهمترین کاربرد های بیوانفورماتیک در علوم پزشکی است نظیر : طراحی منطقی دارو ها ، شناسایی علل ژنتیک بیماریها ، تشخیص بیماریها براساس اطلاعات ژنتیک . ضرورت به کارگیری بیوانفورماتیک در مطالعات پزشکی تا حدی است که دانشمندان معتقدند بدون استفاده از بیوانفورماتیک تحقیقات دارویی و زیست شناسی مدرن ، متوقف خواهد شد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26