پنج شنبه 3 تیر 1400 | Thursday 24 th of June 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3 ساختمان ژنتیکی انسان

بدن همه موجودات زنده به جز ویروس ها ازسلول تشکیل شده است . در هسته سلول هر انسان 46 عدد(23 جفت) کروموزوم وجود دارد . هر کروموزوم متشکل است از زنجیره دو رشته ای DNA  که توسط پروتئین های خاصی پوشیده شده است .

هر زن که واحد وراثت است قطعه ای از DNAمی باشد و در نهایت یک میکروارایه ،یک تراشه کوچک است که بر روی تعداد زیادی از مولکولهای DNA  در شبکه های ثابت متصل شده است .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26