پنج شنبه 23 مرداد 1399 | Thursday 13 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2-1 رویکرد فیلتر (Filter)

این رویکرد بدون استفاده از هیچ الگوریتم داده کاوی ای ، ویژگی ها را انتخاب می کند . الگوریتم های فیلتر بر پایه 4  معیار ارزیابی مختلف به نامهای  " مسافت ، اطلاعات ، وابستگی ، سازگاری" ارزیابی می شوند . به راحتی برای دیتاست های با ابعاد بالا به  کار می روند . از نظر محاسباتی خیلی ساده و سریع هستند و مستقل از الگوریتم دسته بندی هستند . شیوه کار انها به این طریق است که این متد dتا از بهترین ویژگی ها را انتخاب می کند بدین طریق که ابتدا ویژگیها را به وسیله یک سری معیارها امتیاز دهی می کند. سپس d  تا از بهترین ویژگی ها را انتخاب می کند . سپس این مجموعه به عنوان ورودی به الگئریتم دسته بندی داده می شود.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26