پنج شنبه 23 مرداد 1399 | Thursday 13 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-1-1 معرفی

دسته بندی با حضور ناظر ، یک مجموعه از نمونه داده ها را می گیرد که برچسب گذاری شده اند که برچسب ها نمایانگر نوع کلاس هستند  و از این نمونه ها برای اموزش دادن به
 دسته بندی کننده استفاده می کنیم  و به این طریق برچسب های  نمونه های جدید می تواند تخمین زده شود .

 دسته بندی در شاخه های مختلفی به کار برده می شود  مثل :

 الف ) زیست شناسی . در طی سالهای اخیر مطالعه روی میکرو ارایه های ژنی خیلی رایج شده است . هر میکروارایه یک نمونه است  که سطح تعداد زیادی ژن را در شخص  تعیین می کند و نمونه ها از کلاسهای مختلف داده می شود ، برای مثال افراد مریض وافراد سالم . به این طریق
 می توان بیماریهای جدید و ژنهای مرتبط با این بیماری را شناسایی کرد .

ب) شناسایی کاراکتر نوری ،  از دسته بندی به منظور ترجمه تصاویر(تصاویر دست خط ، دست خط های تایپی یا متن های پرینت شده )  به فرمتی که برای ماشین قابل ویرایش  باشد  استفاده
 می کند که معمولا با اسکنر این کار انجام می شود.

ج) دسته بندی اسناد . باید سند های الکترونیک را بر مبنای محتوایشان  به یک یا تعدادی دسته اختصاص دهیم که این کار معمولا به وسیله تکنیک های دسته بندی با حضور ناظر انجام می شود .

 به طور کلی مشکلات دسته بندی می توانند با این شکل بیان شوند: یک نمونه به صورت جفت
(
xi , yi) بیان می شود ، به طوریکه xi  اندازه بردار داده pبعدی است  و yiبرچسب ان نمونه است . از مجموعه ای از این نمونه ها به نام مجموعه اموزش برای ساختن دسته بندی کننده استفاده
می شود . زمانی که دسته بندی کننده ساخته شد ، کلاس نمونه جدید می تواند به وسیله ان تخمین زده شود . طبیعت چند بعدی بودن کارهای دسته بندی  مثل تعداد بسیار بالای ویژگی های در دسترس به خصوص وقتی که تعداد کمی نمونه داشته باشیم ،ممکن است که برای دسته بندی کننده یک سری مشکلاتی را به وجود بیاورد . به همین دلیل در بسیاری از موارد نیاز داریم تا فقط مجموعه کوچکی از این ویژگی ها را انتخاب کنیم  که این کار همان انتخاب ویژگی نامیده
 می شود.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26