پنج شنبه 3 تیر 1400 | Thursday 24 th of June 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-1-3-1 Cross Validation

این متد می تواند خطا را  بوسیله افراز پیاپی مجموعه اموزش داده شده  به دو زیرمجموعه جدا از هم محاسبه کند که یکی از انها مجددا زیرمجموعه اموزش  و دیگری زیرمجموعه تست است . وقتی یک نمونه متعلق به زیرمجموعه تست باشد برچسب ان از دید دسته بندی کننده ای که با استفاده از مجموعه اموزش ساخته شده، پنهان است  و می توان کلاس واقعی ان نمونه را با کلاسی که تخمین زده می شود مقایسه کرد . این پروسه همین طور با افراز های مختلف تکرار می شود و نهایتا  تخمینی از کارائی دسته بندی کننده داده می شود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26