پنج شنبه 3 تیر 1400 | Thursday 24 th of June 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-1-3-1- 2 Leave-one-out cross-validation

در این روش از مدل قبلی استفاده می کنیم جایی که  k  مساوی n  است  و n   هم تعداد نمونه ها در مجموعه اموزش است . در هر دسته (fold) ، n-1   نمونه را برای مجموعه اموزش استفاده
 می کنیم  و دسته بندی کننده مان را روی نمونه های باقی مانده تست می کنیم  . این پروسه برای همه نمونه ها تکرار می شود . تخمین خطا هم متعلق به ان نمونه هایی است که  اشتباه دسته بندی شده اند . این متد از نظر محاسباتی پر هزینه است به این دلیل که  n  دسته بندی کننده مختلف را نیاز دارد  اما برای دیتاست های کوچک تر مفید واقع می شود .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26