پنج شنبه 3 تیر 1400 | Thursday 24 th of June 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-2-1-4 - 2حاشیه امن

در بسیاری از مجموعه داده‌های واقعی به این راحتی قابل جداسازی نیستند و نمی‌توان داده­ها را با یک خط راست جدا کرد، به عنوان مثال زمانی که مجموعه داده شامل نویز و خطاست. در این حالت نیز می‌خواهیم ماشین بردار پشتیبان قادر به رسیدگی کردن به خطاهای زیر در داده باشد:

الف) یک نقطه درون ناحیه جداسازی(حاشیه) اما در طرف درست قرار گیرد.

ب) یک نقطه در سمت اشتباه قرار گیرد.

شکل 3-4 : ابرصفحه جداکننده دو کلاس جداپذیر غیرخطی

در حالت (الف) غیرممکن است که بدون داشتن جداسازی اشتباه[1] یک ابرصفحه جداکننده خطی داده‌ها را از هم جدا کند. از این رو ابرصفحه بهینه‌ای می‌سازیم که احتمال خطای جداسازی اشتباه را حداقل کند. اگر داده‌های اموزشی به صورت خطی قابل جداسازی نبودند متغیر کمکی[2] را می‌توان اضافه کرد تا اجازه­ی جداسازی اشتباه را برای نمونه‌های نویزی بدهد. متغیرهای کمکی اجازه می‌دهند بعضی از نمونه‌ها درون حاشیه قرار بگیرند اما انها را جریمه می‌کند. این متغیرها انحراف یک نقطه داده از جداکننده ایده‌ال ان را اندازه می‌گیرند.

فرمول جدید شامل متغیرهای کمکی به صورت زیر درمی‌اید


[1]misclassification

[2]slack variables

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26