یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2-1 تومورهای روده بزرگ (Colon Tumor)

این دیتا ست از 62 نمونه از سلولهای مخاطی روده بزرگ بیماران دارای سرطان روده ، تشکیل شده است .نمونه هایی که از بافت های توموری که از تومورها جمع اوری شده اند (40 نمونه) و نمونه هایی که از بخش های سالم روده همان بیماران جمع اوری شده اند (22 نمونه) . تعداد ژنهای دیتاست ، 2000 تاست

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26