پنج شنبه 3 تیر 1400 | Thursday 24 th of June 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2-3 سرطان ریه

این دیتاست از 181 نمونه تشکیل شده که بوسیله  12533ژن توصیف شده اند  و در دو گروه به نامهای  (MPM)  و (ADCA)دسته بندی می شوند . 181 نمونه شامل 31 نمونه (MPM)و 150 نمونه (ADCA)می شوند .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26