پنج شنبه 23 مرداد 1399 | Thursday 13 th of August 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-1 نتیجه گیری

      دسته بندی ژنها در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها و به خصوص سرطان ها کاربرد فراوانی دارد . پیشگویی سرطان با استفاده از داده های ژنی ، یک موضوع مهم در تحقیقات بیوانفورماتیک به شمار می رود که مبتنی بر این پنداشت است که سطوح ژنها در سلولهای سالم و بیمار با هم متفاوت است . بنابراین تمایز قائل شدن بین وضعیت نرمال و سرطانی میسر می شود . برای کاهش اثر منفی بعد بالای داده های ژنی ، انتخاب ویژگی قبل از دسته بندی توصیه می شود .در دیتاست های ژنی ، ویژگی ها ، همان ژنها هستند بنابراین انتخاب ویژگی مترادف با انتخاب ژن است .

انتخاب ویژگی ، پیدا کردن زیرمجموعه ای از ویژگی های مهم درگیر است ، بنابراین
دسته بندی کننده ای که با این زیرمجموعه ساخته شود عملکرد بهتری نسبت به
 دسته بندی کننده ای خواهد داشت که از مجموعه کامل ویژگی ها ساخته شده باشد .

یک رویکرد پیشنهادی برای دسته بندی ژنها ، استفاده از متد ERGS  به عنوان متد انتخاب ویژگی و دسته بندی کننده SVMبرای دسته بندی نمونه های موجود در دیتاست هاست که دقت بالایی را در دسته بندی فراهم می اورد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26