پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-2 تقسیم شدن شبکه به اجزای کوچکتر

حجم کاری پرسنل فنی به دلیل جریان ثابت اعمال تنظیمات بر روی دیتاسنتر برای محیا کردن امکان انتقال ماشین‌های مجازی سازی شده به سرورهای واقعی افزایش می‌یابد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26