چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1 مقدمه

در چند سال اخیر با گسترش روز افزون ساختارهای مجازی، به نوعی انقلاب جدیددر ساختار دیتاسنترها به وجود امده است. مجازی سازی، باعث بهره وری و دسترسپذیری منابع و برنامه‌های کاربردی در یک دیتاسنتر می‌شود. وابستگی‌های برنامه‌های کاربردی به سخت افزاری که بر روی انها قرار دارند علاوه بر دشواریامکان انتقال سرویس مورد نظر به بستر سخت افزاری دیگر، وقت زیادی ازمدیران سیستم جهت مدیریت منابع خواهد گرفت. این مساله یکی از مهمترینمعضلاتی بود که مدیران سیستم درگیر ان بودند. یک دیتاسنتر که مبتنی برVmware Virtualization باشد باعث بهبود و تسریع فعالیت‌ها می‌شود. اینامکان برای مدیران سیستم فراهم می‌شود تا با کاهش هزینه‌ها به میزان 50 تا70درصد بتوانند مدیریت بهینه‌ای بر روی منابع موجود داشته باشند. همچنیناین امکان مهیا می‌شود تا با استفاده از محصولVmware vSphere امکان پیادهسازی یک ساختار دسترس پذیر بر روی منابع موجود در دیتا سنتر مهیا شود در این فصل گذری بر روی تکنولوژی مجازی سازی و خصوصیات و کاربردهای انها دارد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26