جمعه 6 اردیبهشت 1398 | Friday 26 th of April 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3-2 فلسفه وجودی مرکز داده ها

هدفیک مرکز داده تامین و تضمین تداوم خدمات در کل شبکه است. بنا براینهنگامیکه در مورد راهبرد طراحی شبکه و یا طراحی امکانات به بحث می‌پردازیم می‌بایست در تمامی مراحل، نکات زیر را با دقت در نظر داشته باشیم:

 تا انجا که ممکن است، سادگی، سادگی و باز هم سادگی

 طراحی می‌بایست، ظرفیت پذیر بوده یا به عبارتی با تغییرات ظرفیت همگام باشد.

 تا انجا که ممکن است طراحی پیمانه‌ای یا قطعه بندی شده باشد.

 سازگاری و انعطاف پذیر مناسبی در مقابل تغییرات داشته باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26