چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3-3 تعریف مرکز داده‌ها

اصطلاح «مرکز داده ها» در حال حاضر برای توصیف فضایی بکار برده می‌شود که به منزلهیک صحنه نمایش برای عملیات الکترونیکی است و این فضا برای ارائه خدماتشبکه‌ای سازمان است. اصلی‌ترین تفاوت میان اتاق سرور و مرکز داده‌ها مربوطبه اندازه و ابعاد کار و فناوریهای به خدمت گرفته شده در ان است.

لذا مازمانی می‌توانیم اصطلاح مرکز داده‌ها را بکار بگیریم که هدف ما ایجاد یکمرکز یا ساختمانی باشد که منحصراً به این کار اختصاص یافته و از لحاظ رسمینیز دارای فضاهای متعدد تعریف شده برای این منظور باشد. لذا مرکز داده‌ها را می‌توان بصورت یک فضای بزرگ که متشکل از فضاهای کوچک شامل موارد زیر است  معرفی نمود:

 اتاق های رایانه

 اتاق های ارتباطات

 اتاق های ورودی

 مرکز کنترل عملیات

 اتاق های برق

 اتاق های تاسیسات

 اتاق های کنفرانس

 محوطه مخازن و استقرار تجهیزات

 فضای کارکنان و محوطه‌های عمومی و فضای دفاتر

بطور معمول نسبت فضای مورد نیاز بخشفناوری اطلاعات(IT) به فضای مورد پشتیبانی بصورت 1:1 در نظر گرفته میشود وفشردگی بیشتر به منزله افزایش ضریب الودگی صنعتی خواهد بود.

با توجه به این تعریف روشن می‌گردد کهاتاق سرور یک فضای عملیاتی در داخل مرکز داده‌ها است. با این وجود هر دوفضا برای تأمین امنیت سیستمها، داده‌های فناوری و زیرساخت مورد بهره برداریقرار می‌گیرند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26