چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3-5 تعریف اتاق سرور

بهترین تعریف برای اتاق سرور عبارت است از یک مرکز داده خلاصه شده که اتاق ورودی داخل فضای اتاق سرور در نظر گرفته شده است.

اتاق سرور فضایی است که به منظور فراهمنمودن یک محیط ایمن برای تجهیزات و کابل کشی‌های مستقیم به انها و برایحفاظت از داده‌های مهم تجهیز شده است.بنابراین محل اصلی استقرار زیرساخت شبکه و سرویس دهنده‌ها می‌بایست شامل تجهیزات زیر باشد:

 محافظ برق

 توزیع برق

 خنک کننده

 کنترل رطوبت

 هوا گردان

 سیستم اطفاء حریق

 طرح‌بندی کف

 بارگذاری کف

 خدمات پاکیزه سازی

 مسیر عبور کابل ها

 حفاظت فیزیکی
ضوابط طراحی یک مرکز داده با ضوابط طراحی یک اتاق سرور بطور ظریفی متفاوت است.
در هر دو مورد طراحی مرکز داده و یا اتاق سرور کلیدهای طراحی حول دو محور اصلی کار تعیین می‌گردند:
الف-زیرساخت فناوری اطلاعات و خدمات ارائه شده از سوی انها

ب-امکانات و خدمات مورد نیاز برای پشتیبانی زیرساخت.

کلید طراحی در این دو زمینه، تعیین موضوعات زیر است:

 محدوده و اهداف کاری

 قابلیت بهره برداری مورد نیاز

 ظرفیت برق و خنک کنندگی

درک صحیح فهرست اصطلاحات فقط بخش کوچکی ازراه طولانی برپایی یک مرکز داده‌ و یا اتاق سرور است. اتاق سرور تنهایکی از اجزاء تشکیل دهنده مرکز داده‌ها است که هدف ان فراهم نمودن تداومبهره برداری از خدمات شبکه است.

در نهایت هر دو فضا با تکیه بر تلفیقفناوری اطلاعات و امکانات زیر ساخت مورد نیاز برای فضای در نظر گرفته شده به دستیابی اهداف کاری سازمان کمک می‌نمایند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26