جمعه 28 تیر 1398 | Friday 19 th of July 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-5 پیش‌نیازها برای ایجاد مرکز داده

برایایجاد مرکز داده که بتواند محیطی امن و مطمئن را جهت بالابردن دسترس‌پذیریسیستم‌های ما مهیا سازد، پیش‌نیازهای زیر باید مد نظر قرار گیرد:

 - ایجاد محیطی که دما و رطوبت ان کنترل شده باشد.

 - ایجاد محیطی امن برای شبکه، سرورها و منابع ذخیره اطلاعات‌

 - ایجاد ارتباط شبکه‌ای که 24ساعته در روز و 7 روز هفته کار کند.

 - مهیا ساختن انرژی مورد نیاز تمامی تجهیزات‌

برای این‌که بتوانیم مرکز داده مناسبی را طراحی نماییم، به پیش‌نیازهای خاصی نیز احتیاج داریم که در ادامه به ان‌ها اشاره می‌گردد.

نیاز به فضای مناسب:

برایقرار دادن اجزای مرکز داده از جمله سرورها، منابع ذخیره داده، Air condition ،Vebtilation ،(HVAC) Head، پانل‌های برق و... فضای خالی و مناسبمورد نیاز است. برای سرورهای کوچک می‌توان ازRackها استفاده نمود، ولیبرای قرار دادن تجهیزات بزرگ مانندEMC Symmetrix Storage Array یاIBM Enterprise Storage Server که به انShark نیز می‌گویند ‌یاSun Fire 6800 نمی‌توان ازRack استفاده کرد و باید ان‌ها را مستقیماً روی زمین قرارداد.

برای محاسبه این‌که چند دستگاه در یکRack جا می‌شود، باید ازاندازه ان مطلع بود.Rackها اندازه‌های مختلفی دارند مقیاس اندازه‌‌ارتفاعRackهااست. (هرمعادل 75/1 اینچ است). مثلاً بهRack باارتفاع 78 اینچ 45Uمی‌گویند. برای طراحی فضای مرکز داده باید به نحویRackها و دستگاه‌های مستقر روی زمین را طراحی کرد که حدود پنجاه درصد فضایخالی برای عبور هوا بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد.

برق مورد نیاز برای تمام دستگاه‌ها

برایجلوگیری از نوسانات برق در مرکز داده باید ازUPS استفاده شود. معمولاًUPSها می‌توانند به اندازه یک ساعت انرژی مورد نیاز را تأمین نمایند. البتهدانستن این‌که هر دستگاه چه اندازه نیرو مصرف می‌کند نیز اهمیت دارد.

لزوم وجود هوای خنک و تهویه هوا

اتاقیکه مرکز داده می‌شود، باید دارای دمای پایین باشد و رطوبت کمی داشته باشد.مقیاس اندازه دماBTU یا British Thermal Unit در هر ساعت است. برای اطلاعازBTU هر دستگاه می‌توانید دفترچه راهنمای استفاده ان را مطالعه کنید.مثلاًIBM ESS Storage Subsystem به 16000BTUs در هر ساعت نیاز دارد.

پهنای باند مورد نیاز شبکه

برایمرکز داده باید پهنای باند مناسب در نظر گرفته شود. اغلب Multimode Fiber Cat5 می‌توانند پهنای باند مناسب را برای مرکز داده فراهم سازند.دستگاه‌های مختلف به پهنای باند متفاوت نیاز دارند مثلاًIBM p690 به12multimode fiber نیاز دارد، IBM Enterprise Storage Server به دوCat5  ورکی با پنج دستگاه و دوRack Storage Subsystems، دهCat5 و دوmultimode fiber نیاز دارد.
انتخاب مکانی مناسب

فضاییکه مرکز داده در ان واقع می‌شود، باید امن و دور از خطرهای طبیعی باشد.همچنین مرکز داده باید از فضاهایی که ممکن است خطرهایی در ان به وجود ایدمانند فرودگاه، خط ریل قطار یا اطراف مرکز مخابرات دور باشد.

طراحی ساده

در طراحی مرکز داده که مرحله قبل از پیاده‌سازی ان است، باید موارد زیر حتماً رعایت گردد:
˜ طراحی را تا حد ممکن ساده انجام دهید و ان را پیچیده نکنید. برای هر سرور،منبع ذخیره داده، سیم، سوییچ و... از برچسب استفاده کنید. همچنینقسمت‌هایی از اتاق که وسایل در ان قسمت قرار می‌گیرد را به نحوی طراحی کنیدکه به راحتی قابل دسترسی باشد.

˜‌ طراحی مرکز داده باید قابل تغییر باشد و برای اتاق‌های بزرگ‌تر یا کوچک‌تر نیز بتوان از استفاده نمود.
˜‌ طراحی باید قابل تعدیل و تنظیم باشد و بتوان تجهیزات ان را به راحتی به‌روزرسانی نمود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26