جمعه 6 اردیبهشت 1398 | Friday 26 th of April 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-10-2 مجازی سازی در سرویس دهندگان

مجازی سازی به برنامه‌ها و سیستم عاملهای مختلف این امکان را می‌دهد که با دسته بندی منابع سرویس دهنده به ماشینهای مجازی، در یک زمان و بر روی یک سرویس دهندة مشترک اجرا شوند. هر ماشین مجازی بصورت یک سرویس دهندة مستقل کار می‌کند، ولی در حقیقت همة انها زیر پوشش یک سرویس دهنده قرار دارند. اجرای برنامه‌های کاربردی متفاوت بر روی یک سرویس دهنده، نه تنها کارایی سرویس دهنده را افزایش می‌دهد بلکه تعداد سرویس دهندگان را به منظور مدیریت و تعمیر و نگهداری اسانتر، کاهش می‌دهد. با افزایش حجم کار ماشینهای مجازی اضافی میتوانند بسرعت برای پاسخگویی سریع به تغیر نیازها، بدون نیاز به افزایش سرویس دهندگان فیزیکی، روی یک سرویس دهنده پیکربندی شوند. بعلاوه، اغلب بسته‌های مجازی سازی که شامل خصوصیات و اطلاعات انتقال هستند به برنامه‌های کاربردی ماشین مجازی اجازه می‌دهند، بدون قطع سرویسهای کاربردی و یا دسترس پذیری از یک سرویس دهندة فیزیکی به دیگری انتقال یابند. این خصوصیت، به سرویسهای کاربردی اجازه می‌دهد بدون قطع شدن در طول تعمیر سرویس دهنده یا به روز رسانی ان به کار خود ادامه دهند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26