چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-10-3 مجازی سازی در ذخیره سازها

مجازی سازی در ذخیره سازها کمک می‌کند تا ذخیره سازی فیزیکی توسط ذخیره سازی منطقی جایگزین گردد. توسط مجازی سازی تجهیزات ذخیره سازی مستقل، که ممکن است در سر تا سر شبکه پراکنده باشند، بصورت یک وسیلة ذخیره سازی یکپارچه که بصورت متمرکز قابل مدیریت است، تبدیل می‌شوند. مجازی سازی در ذخیره سازی عموما در SAN‌ها بکار می‌رود و نیاز به فضاهای فیزیکی برای ذخیره سازی را کاهش می‌دهد. سیستمهای مجازی سازی به منظور ذخیره سازی داده‌ها یک فضای منطقی برای کاربران مهیا می‌سازند و خودشان عمل مسیردهی و تبدیل انرا به فضای فیزیکی حقیقی انجام می‌دهند. مزیت بالاتر مجازی سازی در ذخیره سازی، قابلیت ازدیاد و مقیاسپذیری در زیر ساخت است. سیستمهای ذخیره سازی زیادی که ممکن است از یک نوع هم نباشند، در هنگام نیاز میتوانند اضافه گردند و فضاهای ذخیره سازی مجازی بدون افزایش فضای فیزیکی، ایجاد می‌شوند. مجازی سازی همچنین با توجه  به اینکه ذخیره سازی را در یک فضای فیزیکی ممکن میسازد، تهیة نسخة پشتیبان، کپی و انتقال اطلاعات ذخیره شده را اسانتر می‌کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26