جمعه 6 اردیبهشت 1398 | Friday 26 th of April 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-12 برای مجازی سازی مرکز داده چه تمهیداتی لازم است؟

بررسی اولیه و امکان سنجی وضعیت موجود مرکز داده سازمان شامل بررسی سرویس‌ها و موانع احتمالی در صورت تلفیق، بررسی سخت‌افزارهای موجود و کاربری انهاانجام شود.
تهیه نسخه‌های نرم افزارهایVMware vSphere مربوط به مجازی‌سازی
نصب و راه‌اندازی محیط VI شامل VMware ESX 5، VMware vCenter
اتصال ESXها به انباره (Storage) از طریق پروتکل‌های ارتباطی FC، iSCSI و NFS
راه‌اندازی سرویس‌های پیش‌فرضvCenter  شامل
Storage VMotion، High Availability (HA)، Distributed Resource Scheduler (DRS)، Fault Tolerance (FT)، Guided Consolidation، VMware Data Recovery (VDR)، Update Manager
راه اندازی Virtual Network Switch (Cisco Nexus)
تعیین سطوح دسترسی کاربران و مدیران به زیرساخت پیاده سازی شود.
تدوین و ارائه طرح انتقالی (Migration Plan) سرورهای فیزیکی به محیط مجازی همراه با طراحی و پیاده سازی روال‌ها و ابزارهای مورد نیاز جهت راهبری و پشتیبانی زیرساخت‌های ایجاد شود.
 تهیه نسخ پشتیبان از ماشین‌های مجازی و همچنین تهیه نسخ پشتیبان از سامانه‌ها و سیستم‌های داخل ماشین‌های مجازی و بررسی صحت نسخ تهیه شده پایش (Monitoring) منابع پردازشی و ذخیره‌سازی، شبکه‌های مرتبط، ماشینهای مجازی و بهینه سازی زیرساختهای ایجاد شود.
 پیش بینی نیازمندی‌های منابع پردازشی، ذخیره سازی و ارتباطات شبکه‌ای با توجه به افزایش سرویس‌های سازمان جهت تامین سخت افزارهای جدید بررسی و نظارت بر وضعیت امنیتی زیرساختهای مجازی ایجاد شود. اموزش راهبری و کاربری جهت کلیه نرم افزارها و سیستم‌ها و همچنین مستندسازی کلیه مراحل پروژه انجام شود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26