چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-15 اخرین نتیجه پایان فصل

 مجازی سازی در مراکز داده
مجازی سازی در مرکز داده فرصت قابل توجهی در جهت بهبود مدیریت و اتوماسیون در سراسر دیتاستر فراهم می‌کند. مدیران فناوری اطلاعات همیشه با تغییرات فزاینده‌ای در سیستم اطلاعات و زیرساخت روبرو هستند که نیاز به اموزش و یکپارچه سازی سرمایه گذاری دارند. SOA بر اساس یک برنامه معماری جهانی برای حل و فصل مشکلات متخصصان حوزه IT اهتمام دارد.
سازمان‌ها برای حفظ انطباق و حصول اطمینان از عملکرد خدمات IT در راستای توافق SLAS تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند.
سازمان‌های IT در مراکز دیتانستر برای مدیریت و افزایش صرفه جویی در هزینه و بهبود کارائی کارکنان به عنوان یک اتوماسیون ساده یک معماری جدید تعبیه کرده اند. در واقع بسیاری از متخصصان IT در سراسر چرخه دیتانستر می‌توانند سیستم عامل‌های مجازی سازی را تجربه کنند.
این مهم است که متخصصان IT بدانند چگونه مجازی سازی می‌تواند به قدرت انها در مرکز داده بیفزاید.
 به عنوان نمونه:
- تأمین و ردیابی و بروز رسانی و اطمینان از رعایت هزینه و کاهش پراکندگی VM
- کاهش در برنامه توسعه و منابع
- تغییر سریع و فرایندهای بالقوه که باعث افزایش سرعت و کمک به مدیران نرم افزار میشود.
- کاهش خدمات به سرورها و اطمینان از کپی دقیق سیستم‌ها ی تولید فعلی
- RTOS- بازیابی اهداف- بازیابی به طور مداوم اجرا شده و با به روز رسانی در بهبود وقت برنامه‌ها کمک می‌کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26