پنج شنبه 21 آذر 1398 | Thursday 12 th of December 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-9-1 جدول مقایسه بین ESX ،ESXI-5

Servic Consoleکنسول سرویس

Presentا دارد

Removedحذف

Removedحذف

Admin/config CLIsمدیریت / پیکربندی

COS + vCLICOS + v CLI

PowerCLI + vCLIPower CLI + v CLI

PowerCLI + vCLI (enhanced)Power CLI + v CLI(پیشرفته)

Advanced Troubleshootingعیب یابی پیشرفته

COSCOS

Tech Support Modeپشتیبانی فنی

ESXi ShellESXi

نصب و راه اندازی اسکریپت

پشتیبانی

پشتیبانی

پشتیبانی

Boot from SANبوت شدن

پشتیبانی

پشتیبانی

پشتیبانی

SNMPSNMP

پشتیبانی

پشتیبانی (محدود)

پشتیبانی

دایرکتوری اکتیو

مجتمع

مجتمع

مجتمع

HW Monitoringمانیتورینگ HW

3rd party agents in COSCOS

ارائه دهندگان CIM

ارائه دهندگان CIM

SerialPortConnectivityاتصال به پورت سریال

Supportedپشتیبانی

Not Supportedپشتیبانی نمیشود

Supportedپشتیبانی

Jumbo Framesپیکر بندی

پشتیبانی

پشتیبانی

پشتیبانی

استقرار سریع و مدیریت مرکزی میزبان

پشتیبانی نمیشود

پشتیبانی نمیشود

پشتیبانی

مدیریت و راه اندازی

پشتیبانی نمیشود

پشتیبانی نمیشود

پشتیبانی

Secure syslogsyslog

پشتیبانی نمیشود

پشتیبانی نمیشود

پشتیبانی

مدیریت رابط فایروال

پشتیبانی

پشتیبانی نمیشود

پشتیبانی

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26