جمعه 28 تیر 1398 | Friday 19 th of July 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-10 از ESX و اخرین ورژن ESXI-5

Esxi در حالی که با ایجاد یک سری امکانات بهتر برای بهره وری و مدیریت و قابل اطمینان می‌باشد. در سال 2007 به عنوان یک صنعت پیشرو که عملکرد مطلوبی دارد معرفی شده است.

 - استقرار Esxi:

 ESXو Esxiاگر چه هر دو از ساختار هسته‌ای برای ارائه قابلیت‌های مجازی سازی استفاده می‌کنند اما معماری ESXدارای یک سیستم عامل لینوکس به نام کنسول سرویس است که مورد استفاده قرار می‌گیرد که برای انجام وظایف مدیریت محلی مانند اجرای اسکریپ‌ها و نصب عوامل دیگر می‌باشد که در Esxiکنسول سرویس حذف شده است.

 - امکان استفاده از مزایای بهتر Esxi

با توجه به معماری فوق العاده خود که کمتر از MB100 است با ارائه عملکرد بهتر در مقیاسه با ESXچند مزیت دیگر نیز دارد.

- بهبود اطمینان و امنیت: با خطوط کمتر و مستقل از سیستم عامل اسیب پذیری و اشکالات امنیتی را کاهش می‌دهد

- تنظیمات بهتر و استقرار کارامد: Esxiپیکربندی راحت تری نسبت به ESXدارد و تا حد زیادی این خصیصه باعث حفظ ثبات ان می‌شود.

- بهره وری عالی مدیریت: APIمبتنی بر مدل Esxiبا حذف نیاز به نصب و مدیریت ثابت می‌باشد و ما می‌توانیم کارهای خود را با اعمال کنترل از راه دور مانند خط فرمان Vcliیا Powercliبه طور خودکار در محیط اسکریپت نویسی انجام دهیم.

- Hypervisorساده شده- با توجه اندازه ان که کوچکتر و قطعات کمتری دارد اسیب پذیری امنیت Esxi نسبت به ESXکاهش یافته است.

- Esxi Vmvareاز معماری ESXپیروی میکندو هسته مجازی با مدیریت پارتیشن شناخته شده به عنوان سیستم عامل تقویت کنسولعمل می‌کند.

هدف از این کنسول برای ارائه یک رابط قوی با میزبان می‌باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26