چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-12 مدیریت حافظه در ESXI-5

مدیریت مجازی سازی و افزایش ذخیره سازی بهره برداری راحتر شده است .

مجازی سازی اساساً توانایی بهتری برای مدیریت منابع ذخیره سازی زیرساخت‌های مجازی در سازمانها دارد.

به طور قابل ملاحظه‌ای بهره برداری از منابع، ذخیره سازی و انعطاف پذیری را بهبود می‌بخشد

کاهش سربار مدیریت و (uptime) اپ تایم نرم افزار را افزایش می‌دهد.

ماشین مجازی سیستم فایل: فایل مجازی دسترسی به ذخیره سازی بلوک مشترک مبتنی چند Esxiرا قادر می‌سازد تا بهره برداری از منابع افزایش و سربار مدیریت کاهش یابد.

(Vmotion) ذخیرسازی: این فن اوری در سراسر ارایه ذخیره سازی فایل‌های دستگاه دیسک مجازی را قادر می‌سازد.تا با یافتن راه حل‌هایی از این اهرم استفاده کنند که در این مبحث ذخیره سازی ماشین مجازی O/Iچالش‌ها و ازادسازی ظرفیت ذخیره سازی ارزش است.

DRSذخیره سازی- ذخیره سازی DRSیک از ویژگی‌های جدید در معرفی Esxi5که با قرار دادن ماشین مجازی هوشمند مکانیزم‌های متعادل کننده بار بر اساس O/Iو فضای ظرفیت‌های می‌باشد ذخیره سازی DRSکمک می‌کند تامشکلات عملیاتی در ارتباط با تأمین ماشین‌های مجازی و نظارت بر محیط ذخیره سازی حفظ شود.

افزایش بهره برداری- thin provisioningمیزان استفاده از ذخیره سازی به مقدار قابل توجهی افزایش می‌دهند همچنین با اعمال نفوذ به محیط مجازی پویا غیرمعمول هشدار و الارم هوشمند Adminبه مدیریت محیط مجازی کمک می‌کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26